Wąwóz Homole – obecnie rezerwat przyrody, kiedyś teren wypasu młodych owiec, eksploatowany przez Łemków – ludność Rusińską zamieszkującą tutejsze tereny.