Biała Woda, obecnie rezerwat przyrody, kiedyś, do 1947 roku, wieś o tej nazwie. Zamieszkiwana przez ludność Rusińską – Łemków.

Leży w dolinie utworzonej przez potok Biała Woda, otoczony halami i skałami głównie wapiennymi, nad całością góruje tzw. Smoległowa Skała o wysokości ok. 80 m. Przy drodze posadowiony jest stary, łemkowski świątek. Uważny obserwator dostrzeże resztki fundamentów, piwnice oraz dziczejące drzewa owocowe – pozostałość po spalonej w ramach akcji Wisła wsi. Na potoku obserwować można liczne tzw. baniory, czyli charakterystyczne małe wodospady, w których woda spadając i wirując wydaje charakterystyczny, głuchy basowy dźwięk. W okolicy obserwowane są wilki, rysie, puchacze oraz przedstawione na fotografiach pluszcze. Są to ptaki, które zdobywają pokarm biegając pod wodą po dnie potoku.

Biała Woda należy do tzw. Małych Pienin, z jej górnego krańca prowadzi ścieżka na przełęcz Rozdziela, odcinają Małe Pieniny od Beskidu Sądeckiego.