Przy pięknej pogodzie, w obecności wielu bardzo ważnych osób, w okolicach Czołpina w Słowińskim Parku Narodowym, 15 czerwca 2010 roku nastąpiło wypuszczenie na wolność kolejnej grupy fok szarych. Tym razem do Bałtyku wpuszczono trzy młode foki wyhodowane w helskim fokarium Uniwersytetu Gdańskiego oraz cztery inne, które poddane były leczeniu.  Zwierzęta przed wypuszczeniem zaopatrzone zostały w nadajniki satelitarne, które pozwolą przez blisko rok śledzić wędrówkę poszczególnych osobników.  Helskie fokarium jest istotnym ogniwem podobnych ośrodków naukowych w basenie Morza Bałtyckiego.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę:  www.fokarium.pl